Układy chłodzenia narzędzi obrabiających UCH ®

Układy chłodzenia UCH® są przeznaczone do chłodzenia narzędzia obrabiającego - powierzchni natarcia i wiór oraz przyłożenia ostrza w obrabiarkach typu: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, wiertarko-frezarki, piły ramowe, przecinarki taśmowe oraz wszystkich innych obrabiarkach, które nie zostały wyposażone w system chłodzenia. Układy UCH® w zależności od konstrukcji obrabiarki, mogą tworzyć system chłodzenia zintegrowany z pracą obrabiarki lub też pracować jako niezależny system chłodzenia sterowany przez obsługę.

Układy chłodzenia UCH®

są chronione Patentem Urzędu Patentowego RP

Składowe układu chłodzenia UCH®

 • Zbiornik na chłodziwo
 • Elektropompka
 • Wąż tłoczny
 • Wąż spustowy
 • Wyposażenie uzupełniające
 • Wyposażenie opcjonalne
 • System oczyszczający chłodziwo

 

Pobierz plik PDF

Elektropompki do emulsji chłodzących, olejów, wody i parafiny

Elektropompki zanurzeniowe

Elektropompki zanurzeniowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki zanurzeniowe są mocowane pionowo na zbiornik za pomocą kołnierza. Maksymalny poziom cieczy w zbiorniku to 3-4cm poniżej pokrywy zbiornika. Minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki - wirnik pompki musi być zanurzony. Dekiel wirnika powinien być min. 3cm od dna.

Elektopompka zanurzeniowa

Typ SPV 12-18

Pompa zanurzeniowa Typ SPV 12-18, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik, wałek, komora z tworzywa PBT, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekra czającej 70° C.
Pobierz plik PDF

Elektopompka zanurzeniowa

Typ SP 12-18

Pompa zanurzeniowa Typ SP 12-18, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik, wałek wykonany z tworzywa PBT oraz komora z odlewu Ŝeliwnego, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C
Pobierz plik PDF

Elektopompka zanurzeniowa

Typ MP 63-71

Pompa Typ MP 63-71, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: mosiężny wirnik, aluminiowy wałek oraz komora, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekra czającej 90° C.
Pobierz plik PDF

Elektopompka zanurzeniowa

Typ IMM 40-50

Pompa Typ IMM 40-50, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik, wałek, komora z tworzywa PBT, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C.
Pobierz plik PDF

Elektopompka zanurzeniowa

Typ 2COA

Elektropompa zanurzeniowa Typ 2CPP, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzqcych i tnących w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max. 150mm2s-1, temperatura 60°C. Konstrukcyjnie mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z emulsją. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami, wielkość zanieczyszczeń nie może przekraczać 0,5mm. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych. Na życzenie otwór ssawny, można zabezpieczyć sitkiem.
Pobierz plik PDF

Elektropompka zanurzeniowa

Typ 4COA

Elektropompka zanurzeniowe Typ 4CPP, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy maże wynosić max. 150mm2s-1, temperatura 60°C. Konstrukcyjnie posiada przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z emulsją. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami, wielkość zanieczyszczeń nie może przekraczać 0,5mm. Elektropompek nie można uzywać do pompowania cieczy łatwopalnych. Na życzenie otwór ssawny, można zabezpieczyć sitkiem.

Elektopompki wysokich ciśnień

Elektropompki zanurzeniowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki zanurzeniowe są mocowane pionowo na zbiornik za pomocą kołnierza. Maksymalny poziom cieczy w zbiorniku to 3-4cm poniżej pokrywy zbiornika. Minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki - wirnik pompki musi być zanurzony. Dekiel wirnika powinien być min. 3cm od dna.

Elektropompka wysokich ciśnien

Wielostopniowa Typ HPP

Pompa wielostopniowa Typ HPP,  przeznaczona jest do pompowania czystych i niepalnych) (niewybuchowych) cieczy, bez frakcji ściernych lub długowłóknistych i lepkości do 20 mm2/s. Pompa jest wyposażona w całkowicie zamknięty, chłodzony powietrzem silnik, zgodnie ze standardem IEC 60034. Silnik o mocy od 0,75 kW, klasa sprawności IE2, zgodnie ze standardem IEC 60034-30 oraz 2-biegunowy silnik indukcyjny - klasa izolacji F - stopień ochrony IP 54. Standard 3 fazowe 230/400V 50Hz.
Pobierz plik PDF

Elektropompka wysokich ciśnien

Typ EPC 63C-71B

Pompa zanurzeniowa Typ EPC 63C-71B, przeznaczona jest do pompowania czystych substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 30 mikronów. Części hydrauliczne pompy, takie jak: mosiężny wirnik, wałek oraz komora z odlewu żeliwnego przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów oraz substancji nie powodujących utlenianie materiałów konstrukcyjnych pompy o maksymalnej lepkości nie większej jak 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekracza jącej 90° C.
Pobierz plik PDF

Elektropompka wysokich ciśnien

Typ COV

Elektropompka zanurzeniowa Typ COV, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzqcych i tnqcych oraz olejów chłodzqcych w obrabiarkach. Znajdujq zastosowanie szczególnie tam, gdzie cieczq spłukiwane są wióry z obrabianego materiału. Elektropompki COV konstrukcyjnie mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiorniku. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy tatwopalnych. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosic max. 90mm2s·1 (12° E), temp. wzakresie 0-60° C, a wielkość zanieczyszczeń nie moze przekraczać 0,1mm. 
Pobierz plik PDF

Elektropompka wysokich ciśnien

Typu COSM z kołem odśrodkowym

Elektropompka z kołem odśrodkowym Typ COSM, przeznaczona jest do tłoczenia emulsji chłodzących, tnących i olejów w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max 30mm2s·1 a temp. wzakresie 0-80° C, Poziom głośności pracy max. 72dB. Posiada również konstrukcyjnie przygotowany kołnież do montażu bezpośrednio na zbiornik z cieczą.
Pobierz plik PDF

Elektopompki wysokich ciśnien

Typ AP 80 A-B

Pompa zanurzeniowa Typ AP 80 A-B, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik z odlewu Ŝeliwnego, wałek oraz komora ze stali, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekra czającej 90° C.
Pobierz plik PDF

Elektropompki zębate

Elektropompki zębate typu 4CZ przeznaczone są do pompowania i tłoczenia oleju w obrabiarkach, jak również do smarowania łożysk pod ciśnieniem. Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz wielkość zanieczyszczeń są określone w karcie katalogowej. Elektropompki zębate 4CZ mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z olejem lub do ściany bocznej zbiornika. Rurka ssąca musi być osadzona w zbiorniku tak aby nie zasysała zanieczyszczeń. Wyjście rurki przelewowej oleju musi być wykonane tak aby nie dochodziło do nadmiernego wzburzenia oleju.

Elektopompka zębata

Zębata Typ 4 CZ

Elektropompka zębata Typu 4 CZ, przeznaczona jest do pompowania i tłoczenia oleju w obrabiarkach, jak również do smarowania łożysk pod ciśnieniem. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max. 150mm2.s-1, temperatura do 600C, wielkość zanieczyszczeń max. 0,1 mm. Elektropompki zębate 4 CZ mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z olejem. Rurka ssąca musi być osadzona w zbiorniku tak aby nie zasysała zanieczyszczeń. Wyjście rurki przelewowej oleju musi być wykonane tak aby nie dochodziło do nadmiernego wzburzenia oleju.
Pobierz plik PDF

Elektropompki transferowe

Elektropompki zanurzeniowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki zanurzeniowe są mocowane pionowo na zbiornik za pomocą kołnierza. Maksymalny poziom cieczy w zbiorniku to 3-4cm poniżej pokrywy zbiornika. Minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki - wirnik pompki musi być zanurzony. Dekiel wirnika powinien być min. 3cm od dna.

Elektorpompka transferowa

Typ TR

Pompka transferowa Typ TR, przeznaczona jest do pompowania substacji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy takie jak: mosiężny wirnik oraz  wałek wykonany z odlewu żeliwnego, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących, substancji olejowych oraz substancji o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekracząjacej 90° C.  
Pobierz plik PDF

Elektorpompka transferowa

Typ SQ

Pompa do bocznego montażu Typ SQ, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik wykonany z nylonu, wałek z odlewu żelliwnego, przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekra czającej 70° C.
Pobierz plik PDF

Elektorpompka transferowa

Samozasysająca Typ AU 56-AU 63

Pompa samozasysająca Typ AU 56-AU 63, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 30 mikronów. Części hydrauliczne pompy takie jak: mosiężny wałek, element z odlewu żeliwnego oraz aluminiowy korpus przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących, substancji olejowych oraz substancji nie powodujących utlenianie materiałów konstrukcyjnych pompy o maksymalnej lepkości nie przekraczajacej 3° Engler (21 CST). Standardowe mocowanie pompy pionowo na pokrywie zbiornika. Pompa musi być napełniona przed użyciem. Jeżeli pompa zassie powietrze zamiast cieczy, należy ją napełnić powtórnie. Aby zapewnić długą żywotność pompy, nie należy stosować jej na sucho. Tam gdzie jest to możliwe, zaleca się zastosowanie filtra.
Pobierz plik PDF

Oświetlenie

LED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorpe.
Zobacz produkty

Oświetlenie do

obrabiarek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorpe.
Zobacz produkty

Węże

segmentowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorpe.
Zobacz produkty

Przetworniki

optoelektroniczne

 • Przyrostowe przetworniki rotacyjne typu IRC
 • Absolutne przetworniki obrotowe typu ARC
 • Przyrostowe pokrętło IRC505
 • Sonda pomiarowa MS 50
 
Zobacz produkty

Mikrowyłaczniki

krańcowe

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorpe.
Zobacz produkty

Nagrody i certyfikaty

Utrzymując wysokie europejskie standardy stawiamy na zrównoważony rozwój oparty na zasadach fair play oraz budowaniu partnerskich relacji z naszymi Klientami. Pomaga nam w tym przyjęte motto "Harmonia we współpracy - rzetelność usług" oraz regularne uczestnictwo w targach branżowych. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientami, zbierania ich opinii i oczekiwań oraz wymiany doświadczeń pozwala naszemu zespołowi precyzyjnie i profesjonalnie dopasować ofertę do zgłaszanych potrzeb.
Zobacz wszystkie nagrody i certyfikaty